ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ทันตแพทย์ณพงษ์ บัวพรพงษ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมจัดฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร (ทำงาน 2,4)   15.00 - 20.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์ณพงษ์ พัวพรพงษ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมรากเทียม
ความชำนาญพิเศษ : -การจัดฟันระบบดาม่อน -การจัดฟันในระบบอินวิสไลน์ -การจัดฟันร่วมกับการผังสกรู การศึกษา : - ทบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 - ป.บัณฑิต(ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา2542 - ป.บัณฑิต(ทันตกรรมรากเทียม) มหาวิทยาลัย แฟรงเฟิร์ต,เยอรมัน 2554
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 15:00 - 20:00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์ณพล จิตรศรีศักดา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชกรรมทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 2,4,5 09.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์ณพล ชีวชาตรีเกษม

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปาก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี    
ศุกร์ - -
เสาร์ 09.00 - 17.00 (สัปดาห์ 1,3) ทันตกรรม

 

แพทย์หญิงณัชชา ศิริภัทรโสภณ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญ : เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

พญ.ณัฎฐนันท์ ภูวิภิรมย์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : -
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday    
Tuesday    
Wednesday 17.00-20.00 น.  
Thursday    
Friday    
Saturday 9.00-12.00 น.  

 

ทันตแพทย์หญิงณัฎทินี อำพลพรรณ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ  9.30 - 15.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงณัฏฐา ล้ำเลิศ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน, ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี

17:00 - 21:00

21:00 - 17:00

ศูนย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประกันสังคม

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

พญ.ณัฏฐา วรชาติ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 7.00-20.00 น.  
จันทร์ 7.00-20.00 น.  
อังคาร 7.00-20.00 น.  
พุธ 7.00-20.00 น.  
พฤหัสบดี 7.00-20.00 น.  
ศุกร์ 7.00-20.00 น.  
เสาร์ 7.00-20.00 น.  

 

นายแพทย์ณัฐกวิน รพีพิศาล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จันทร์ 08.00-21.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
อังคาร 08.00-16.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
พุธ - -
พฤหัสบดี 08.00-16.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศุกร์ 12.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
เสาร์ - -