ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงฐิตารีย์ สุวรรณนัจศิริ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง
ความชำนาญ : หู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 15.00 - 20.00 หู คอ จมูก
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

พญฐิติกุล แร่ทอง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรมสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาท
ความชำนาญ : อายุศาสตร์ (ระบบประสาทและสมอง)
ความชำนาญพิเศษ : อายุศาสตร์ (ระบบประสาทและสมอง) การศึกษา : -อายุรกรรระบบประสาท สถาบันประสาท 2561 -แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2555
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 12.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 08.0-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 7.00-20.00 น.  
จันทร์ 7.00-20.00 น.  
อังคาร 7.00-20.00 น.  
พุธ 7.00-20.00 น.  
พฤหัสบดี 7.00-20.00 น.  
ศุกร์ 7.00-20.00 น.  
เสาร์ 7.00-20.00 น.  

 

ทันตแพทย์หญิงฐิตินันท์ สุคนธ์ฤทธิกร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : -ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต 2541 -ทันตแพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต สขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 2548
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ (สัปดาห์ ที่ 1,3,5) 09.00-18.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์  10.00-18.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

พญณฐวรรณ โตวิวัฒน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - คณะกรรมการกุมารเวชศาสตร์ 2015 - การช่วยเหลือผู้สูงอายุในเด็ก (PALS) 2015 - การช่วยชีวิตผู้ป่วยปอดหัวใจและหลอดเลือด (NCPR) 2015
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
จันทร์ 07.00-15.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
อังคาร 07.00-15.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 09.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

ทันตแพทย์ณพงษ์ บัวพรพงษ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมจัดฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร (ทำงาน 2,4)   15.00 - 20.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์ณพงษ์ พัวพรพงษ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมรากเทียม
ความชำนาญพิเศษ : -การจัดฟันระบบดาม่อน -การจัดฟันในระบบอินวิสไลน์ -การจัดฟันร่วมกับการผังสกรู การศึกษา : - ทบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 - ป.บัณฑิต(ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา2542 - ป.บัณฑิต(ทันตกรรมรากเทียม) มหาวิทยาลัย แฟรงเฟิร์ต,เยอรมัน 2554
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 15:00 - 20:00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์ณพล จิตรศรีศักดา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชกรรมทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 2,4,5 09.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์ณพล ชีวชาตรีเกษม

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปาก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี    
ศุกร์ - -
เสาร์ 09.00 - 17.00 (สัปดาห์ 1,3) ทันตกรรม

 

แพทย์หญิงณัชชา ศิริภัทรโสภณ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญ : เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์