ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นพ.อาทิตย์ วงษ์เสาวศุภ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Schedule
Date Time Location
Sunday 10.00-16.00 น. 1,3 ของเดือน
Monday    
Tuesday    
Wednesday    
Thursday    
Friday    
Saturday    

 

นายแพทย์อาทิตย์ วงษ์เสาวศุภ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ, ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 17.00 - 20.00 ศูนย์อายุรกรรม
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์อานุภาพ จินทนากร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17.00-22.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

ทันตแพทย์หญิงอารีรัตน์ วงศ์วิทย์วิโชติ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : สาขาทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมช่องปาก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13.00-18.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
Schedule

 

แพทย์หญิงอุดมลักษณ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์หัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เสาร์ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1080 , 1081 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
ความชำนาญ : สาขาตจวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพผิวและความงาม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 9.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1410-1411 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์อุทารชัย โรจวิภาค

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ตารางการออกตรวจ
วัน เวลา สถานที่
อาทิตร์

-

-

จันทร์ - -
อังคาร
 

 

พุธ    
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ 08.00-17.00

สูติ-นรีเวช

 

เสาร์

-

-

 

แพทย์หญิงอุษาพรรณ รุ่งพิสุทธิพงษ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 18.00 - 06.00 สูตินรีเวช
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงอุไรรัตน์ คล้ายอุบล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-12.00 น. (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 08.00-12.00 น. (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี