ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงเบญจมาศ กิจนิธี

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
ความชำนาญ : สูตินรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - วุฒิ แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2012
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-14.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
จันทร์ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์รัตนาธิเบศร์
อังคาร 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์รัตนาธิเบศร์

 

พญ.เพ็ญพรรณ ทัตทวี

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : Pediatric Cardiology
ความชำนาญพิเศษ : อยุรกรรมโรคหัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์  
วัน เวลา สถานที่  
จันทร์  10.00 - 20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  
อังคาร  08.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  
พุธ  08.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  
พฤหัสบดี  08.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  
ศุกร์  08.00 - 16.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1080 , 1081 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์เมธาวุธ ธุวพิชญานันท์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังและเปลี่ยนข้อเทียม
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์เมธี ภัคเวช

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมอุบัติเหตุกระดูกและข้อ, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : - การบาดเจ็บ, กระดูกหัก การศึกษา : - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 13.00 - 20.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงเมาฬี ภูวพัฒนะพันธุ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 09.00 - 12.00 สูติ-นรีเวช

 

นายแพทย์เวทิน สุวรรณสิงห์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ความงามและศัลยกรรมพลาสติก
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมตกแต่ง
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นพ.เศรษฐวุฒิ ประยูรศิริ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 7.30-20.00 น.  
จันทร์ 7.30-20.00 น.  
อังคาร 7.30-20.00 น.  
พุธ 7.30-20.00 น.  
พฤหัสบดี 7.30-20.00 น.  
ศุกร์ 7.30-20.00 น.  
เสาร์ 7.30-20.00 น.  

 

นายแพทย์เสกสรรค์ ชายทวีป

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : แพทย์นิติเวช
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 18:00-21:00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงเสริมทรัพย์ เพฑวณิช

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพและความงาม
ความชำนาญ : โรคผิวหนัง, ความงานและเลเซอร์
ความชำนาญพิเศษ : - ตรวจรักษาโรคผิวหนัง, ให้การดูแลและปรึกษาด้านสุขภาพผิวพรรณ,ความงาม เลเซอร์ และโบท๊อกซ์ การศึกษา : - เฟลโลว์ผิวหนัง ความงามและเลเซอร์ ภาควิชาตจวิทยา มหาวิทยาลัย ไมอามี่ สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2550 - ประกาศนียบัตร สาขาตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล พ.ศ.2549 - พบ.เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช พ.ศ.2543
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09.00-13.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 09.00-13.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 09.00-13.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

ทันตแพทย์หญิงเสริมศิริ สุภาภรณ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ