ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ชนินทร จารุพงศ์ประภา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลกรรมกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์  09.00 - 12.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร  09.00 - 12.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี  09.00 - 12.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์ชยพร อัญชนานนท์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 8:00-13:00  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

นายแพทย์ชลทรัพย์ แชมาร์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยว, ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญพิเศษ : เวซศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว การศึกษา : - วุฒิบัตรสาขาแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว 2561 - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต 2554
0ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08.00-17.00 รงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
อาทิตย์ 08.00-17.00 รงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงชลธร ไชยโชติ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความชำนาญ : ศัลยกรรมหลอดเลือด
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-12.00 น. (สัปดาห์ที่ 2  และ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 09.00-12.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

 

แพทย์หญิงชลธิดา เอี่ยมสำอาง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกผ่าตัดส่องกล้อง
ความชำนาญ : สูตินรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : - ผ่าตัดคลอดบุตร - ผ่าตัดมดลูกและรังไข่ - ผ่าตัดมดลูกหย่อนทางช่องคลอดและซ่อมแซมผนังช่องคลอด การศึกษา : - พบ.คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 - วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2555
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ 09.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงชลลดา วังวรัญญู

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุวิทยา
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา การศึกษา : - พบ. ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2549 - วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2556
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 12.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 09.00-14.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงชลิดา เรารุ่งโรจน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
ความชำนาญ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวชวิทยา การศึกษา : - พบ.คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2541 - วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2554 - วุฒิบัตรอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา พ.ศ.2556
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงชลิดา เรารุ่งโรจน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : ศูนย์สูติ-นรีเวช -มะเร็งนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี 17.00-20.00  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

ทันตแพทย์ชลิสา สายสิญจน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : Dental Center
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร 8:00-16:00  
พุธ    
พฤหัสบดี 8:00-20:00  
ศุกร์    
เสาร์    

 

พญ.ชัชชญา ปุณญาภัสส์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
Schedule
Date Time Location
Sunday   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1151 คลินิกกุมารเวชกรรม
Monday   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1151 คลินิกกุมารเวชกรรม
Tuesday   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1151 คลินิกกุมารเวชกรรม
Wednesday   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1151 คลินิกกุมารเวชกรรม
Thursday   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1151 คลินิกกุมารเวชกรรม
Friday   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1151 คลินิกกุมารเวชกรรม
Saturday   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1151 คลินิกกุมารเวชกรรม