ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ชัยพร ทีฆเสนี

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  12.00 - 19.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ชัยวัฒน์ อริยะคุณาธร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป และ โรคระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ส่องกล้องทางเดินอาหาร เจาะปอด เจาะท้อง เจาะหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 – 17:00 อายุรกรรม
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 08.00 - 17.00 อายุรกรรม

 

นายแพทย์ชัยวัฒน์ จันทน์เนื้อไม้

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ชาญชัย วันทนาศิริ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวช มารดาและเด็กทารกในครรภ์
ความชำนาญพิเศษ : การเจาะน้ำคร่ำ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 17:00 - 20:00 สูติ-นรีเวช
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ชาญชัย อาตมผดุง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ชาญปรีชา จันทรจำนง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ 16.00-18.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ชานนทร์ ปัญญางาม

สถานที่ทำงาน :
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 09.00-17.00 น.  
อังคาร 09.00-17.00 น.  
พุธ 09.00-17.00 น.  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

พญ.ชามา ปัญจพลพงษ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday 8.00-17.00 น.  
Tuesday 8.00-17.00 น.  
Wednesday 8.00-17.00 น.  
Thursday 8.00-17.00 น.  
Friday 8.00-17.00 น.  
Saturday    

 

นายแพทย์ชินวิช ธเนศสกุลวัฒนา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง
ความชำนาญ : จักษุแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 12:00 - 17:00 จักษุ
พฤหัสบดี -

-

ศุกร์

12:00-17:00 

จักษุ
เสาร์ - -

 

ทันตแพทย์ชีวัน อุปรา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : รากฟันเทียม
ตารางการออกตรวจแพทย์