ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

วัคซีน ipd สำหรับลูกน้อย

แผนกกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
<p>
<img alt="" src="http://www.kasemrad.co.th/ramkhamhaeng/uploads/ckeditor/d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5/images/package TH_190924_0020.jpg" /></p>
<p>
&nbsp;</p>
<div>
<strong>รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง ขอมอบความห่วงใย เพื่อลูกน้อยที่คุณรัก</strong></div>
<div>
ด้วยวัคซีนป้องกันเชื้อ &quot;นิวโมคอสคัส&quot; (IPD Vaccine)</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
<strong>สอบถามเพิ่มเติม</strong></div>
<div>
แผนกกุมารเวช ชั้น 2</div>
<div>
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง</div>
<div>
โทร. 02 339 0000 ต่อ กุมารเวช</div>
<div>
&nbsp;</div>
 


ราคา : 6000-1150 บาท


วันหมดอายุุ 31 มกราคม 2563