ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

 

 
 
สอบถามเพิ่มเติม
แผนกสูตินรีเวช ชั้น 2
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
โทร. 02 339 0000 ต่อ 2079 , 2080 สูตินรีเวช
 


ราคา : 24500-3800 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563