ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

แพคเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับเด็ก อายุ 6 เดืออน - 15 ปี

คลินิกกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราราคา : 1,100 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563