ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

แพคเกจผ่าตัดใส่ใสายฟอกเลือดแบบชั่วคราว (Double Lumen)

คลินิกอายุรกรรม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราราคา : 9,000 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563