ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ( Digital Mammogram+U/S Breast)

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นราคา : 2,564.- บาท


วันหมดอายุุ 31 มกราคม 2564

download file