ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

แพ็กเกจฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับเด็ก)

คลินิกกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราราคา : 750,1,400 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

download file