แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ

โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ ได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เพียงท่านละ 999 บาท (10 ท่าน ขึ้นไป)

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ขอเรียนเชิญ ท่านเจ้าของกิจการ, บริษัท, ห้างร้าน ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ โดยโรงพยาบาลฯ
มี Package ราคาพิเศษ มอบให้กับทุกท่าน โดยสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 9
เวลาเปิดทำการ - ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 - 17.00 น.

รายการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ

ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปผโดยแพทย์     (Physical examination)
เอ็กซเรย์ทรวงอก ระบบดิจิตอล                        (Chest X-ray (Digital)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด                       (CBC)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด                                (FBS)
ตรวจการทำงานของตับ                                   (SGPT)
ตรวจการทำงานของไต                                   (Creatinine)
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด                             (Cholesterol)
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด                             (Triglyceride)
ตรวจหาปัสสาวะทั่วไป                                    (UA)
ตรวจหาระดับกรดยูริก หรือเก๊าท์                       (Uric acid)

พร้อมรับชุดอาหารเช้า 1 ชุดสำหรับทุกท่าน

บริการเสริมพิเศษ
* วัดความดันโลหิต * ชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูง  * ตรวจหาดัชนีมวลกาย * ตรวจวัดสายตาพื้นฐาน * สมุดรายงานผลตรวจ

กรณีมีความประสงค์ จะเข้าร่วมตรวจสุขภาพสามารถติดต่อมาได้ที่  แผนก Mobile Check up
คุณอนุสรา จงจิต โทร. 086-319-7115 หรือ คุณมยุรี สอนโฮม  โทร. 086-981-9188
โทร. 02-910-1600 ต่อ 1835, 1839 : Email. anussara2522@hotmail.com ทางโรงพยาบาลฯ ยินดีให้บริการ

กรุณานัดหมายล่วงหน้าค่ะ

 ราคา : ราคา 999 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

download file