ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ

โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ ได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เพียงท่านละ 999 บาท

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ขอเรียนเชิญ ท่านเจ้าของกิจการ, บริษัท, ห้างร้าน ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ โดยโรงพยาบาลฯ
มี Package ราคาพิเศษ มอบให้กับทุกท่าน โดยสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 9
เวลาเปิดทำการ - ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 - 17.00 น.

รายการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหมู่คณะ

ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปผโดยแพทย์     (Physical examination)
เอ็กซเรย์ทรวงอก ระบบดิจิตอล                        (Chest X-ray (Digital)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด                       (CBC)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด                                (FBS)
ตรวจการทำงานของตับ                                   (SGPT)
ตรวจการทำงานของไต                                   (Creatinine)
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด                             (Cholesterol)
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด                             (Triglyceride)
ตรวจหาปัสสาวะทั่วไป                                    (UA)
ตรวจหาระดับกรดยูริก หรือเก๊าท์                       (Uric acid)

พร้อมรับชุดอาหารเช้า 1 ชุดสำหรับทุกท่าน

บริการเสริมพิเศษ
* วัดความดันโลหิต * ชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูง  * ตรวจหาดัชนีมวลกาย * ตรวจวัดสายตาพื้นฐาน * สมุดรายงานผลตรวจ

กรณีมีความประสงค์ จะเข้าร่วมตรวจสุขภาพสามารถติดต่อมาได้ที่  แผนก Mobile Check up
คุณอนุสรา จงจิต โทร. 086-319-7115 หรือ คุณมยุรี สอนโฮม  โทร. 086-981-9188
โทร. 02-910-1600 ต่อ 1835, 1839 : Email. anussara2522@hotmail.com ทางโรงพยาบาลฯ ยินดีให้บริการ

กรุณานัดหมายล่วงหน้าค่ะ

 ราคา : ราคา 999 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

download file