ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก

ศูนย์สุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก

      

เตรียมสุขภาพดี สำหรับชีวิตครอบครัว

 

รายการตรวจ

 

- ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 
- ตรวจหมู่เลือด ABO Group & Rh Group
 
- ตรวจหาโรคโลหิตจางทางพันธุกรรม ธาลัสซีเมีย (HB typing)
 
- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)
 
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ab)
 
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ (HAV Ab, IgG)
 
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
 
ตรวจหาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
 
- RPR
 
- Anti HIV
 
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella Ab,IgG (เฉพาะหญิง)
 
- ตรวจหาความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (Urinalysis)
 
- สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report book

 

ราคาพิเศษ

- ชาย 2,800 บาท

- หญิง 3,000 บาท

 

หรือซื้อแพ็คคู่ เพียง 5,000 บาท เท่านั้น

 

ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

โทร 053-910999 ต่อ 167, 168

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์           เวลา 07.00 - 16.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์       เวลา 07.00 - 15.00 น. 

นักขัตฤกษ์             เวลา 07.00 - 12.00 น.

 


ราคา : 2,800 - 5,000 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563