ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

ศูนย์สุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

เตรียมสุขภาพดี สำหรับชีวิตครอบครัว

 

รายการตรวจ

 

- ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Wxamination)

- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

- ตรวจหาโรคโลหิตจางทางพันธุกรรม ธาลัสซีเมีย (HB typing)

- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)

- ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ab)

- ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ (HAV Ab, IgG)

- ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)

- ตรวจหาความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (Urinalysis)

 

ตรวจหาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

- RPR

- Anti HIV

ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (เฉพาะหญิง)

 

ราคาพิเศษ

- ชาย 2,800 บาท  (ปกติ 4,610 บาท)

- หญิง 3,000 บาท  (ปกติ 5,440 บาท)

 

หรือซื้อแพ็คคู่ เพียง 4,800 บาท เท่านั้น

 

ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

โทร 053-910999 ต่อ 167, 168

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์           เวลา 07.00 - 16.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์       เวลา 07.00 - 15.00 น. 

นักขัตฤกษ์             เวลา 07.00 - 12.00 น.

 


ราคา : * บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560