ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจเช็คระยะสุขภาพตามความเสี่ยงเฉพาะรายบุคคล

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 
ตามความไม่ครบกำหนดการ 

กรุณาสอบถามก่อนเข้ารับบริการติดต่อสอบถามตรวจสุขภาพชั้น 9

โทร 0-2910-1600 ต่อ 1440-1441 

 

 

 ราคา : เริ่มต้น 1,990 บาท


วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2564

download file