แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจเช็คระยะสุขภาพตามความเสี่ยงเฉพาะรายบุคคล

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check up program 
ตามความเสี่ยงช่วงอายุ 

กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริิการ ติดต่อสอบถามศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 9

โทร 0-2910-1600 ต่อ 1440-1441 

 

 


ราคา : เริ่มต้น 1,990 บาท


วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2562

download file