ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

การตรวจทางเดินอาหารด้วยกล้อง

ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกห้องส่องกล้อง ชั้น 3

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

โทร 0-2910-1600 ต่อ 1645,1646

โทร 0-2910-1600 ต่อ 1645,1646ราคา : เรื่มต้นที่ 12,000 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

download file