แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

แพคเกจ คัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

ศูนย์สูติ-นรีเวช

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นราคา : 4000 บาท


วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2562

download file