ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ พร้อมรายการตรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

** กรุณางดน้ำ และ อาการ ก่อนการตรวจ 8-12 ชั่วโมง**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

โทร. 053-910999 ต่อ 167, 168

www.facebook.com/Sriburin.KSBR

------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมตรวจสุขภาพ, โรงพยาบาล, โรงพยาบาลเชียงราย, โปรแกรมตรวจสุขภาพเชียงราย, ศูนย์สุขภาพเชียงราย, ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ราคา : 2,000 - 14,000 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565