แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

การตรวจ MRI เฉพาะส่วน

รังสีวิทยาทั่วไป

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

  ราคา : ๕,๙๐๐ บาท


วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562