แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

Thin Prep + HPV DNA

ศูนย์สูติ-นรีเวช

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ราคา : 2,500 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562