แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม และบุตรของผู้ประกันตน

-

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ "ตรวจสุขภาพประจำปี"
ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ อาคาร การุญเวช
รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ก็สามารถเข้าตรวจได้เลย...

 

เลือกประกันสังคมที่ "ศรีบุรินทร์" ดีอย่างไร ???

- ตรวจสุขภาพไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน)
ทันตกรรมไม่ต้องสำรองจ่าย
มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา
- ห้องพักพิเศษเดี่ยว และห้องพักรวม 6 เตียง กว้างขวาง สะดวกสบาย
- ไม่มีค่าใช้จ่ายนอกเวลา
- การบริการแบบ One Stop Service ณ อาคารการุญเวช

 

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม

- รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ อ.เมืองเชียงราย
- รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ อ.แม่สาย
- คลินิกเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ อ.เชียงแสน
- เวชกรรมแพทย์เจนพล อ.เวียงป่าเป้า
- ประกิตรการแพทย์ อ.พาน
- คลินิกหมอละคิด อ.พาน
- แม่ขะจานคลินิก อ.เวียงป่าเป้า
- คลินิกหมอไชยวัฒน์ อ.เชียงคำ
 
พิเศษสำหรับบุตรผู้ประกันตน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-910999 ต่อ 163

 

Hospital you can trust

โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
#เกษมราษฎร์ #ศรีบุรินทร์
#KasemradSriburin

 

 ราคา : 0 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563