ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

ตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม และบุตรของผู้ประกันตน

-

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

ประกันสังคมเชียงราย ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพประกันสังคม

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ "ตรวจสุขภาพประจำปี"
ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ อาคาร การุญเวช
รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ก็สามารถเข้าตรวจได้เลย...

 

เลือกประกันสังคมที่ "ศรีบุรินทร์" ดีอย่างไร ???

- ตรวจสุขภาพไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน)
ทันตกรรมไม่ต้องสำรองจ่าย
มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา
- ห้องพักพิเศษเดี่ยว และห้องพักรวม 6 เตียง กว้างขวาง สะดวกสบาย
- ไม่มีค่าใช้จ่ายนอกเวลา
- การบริการแบบ One Stop Service ณ อาคารการุญเวช

 

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม

- รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ อ.เมืองเชียงราย
- รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ อ.แม่สาย
- คลินิกเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ อ.เชียงแสน
- คลินิกหมอละคิด อ.พาน
- แม่ขะจานคลินิก อ.เวียงป่าเป้า
- คลินิกหมอไชยวัฒน์ อ.เชียงคำ
 
พิเศษสำหรับบุตรผู้ประกันตน

 

ผู้ประกันตนทุกโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ได้ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง หรือตามช่วงอายุ ขึ้นอยู่กับรายการตรวจ
กระทรวงแรงงานเผยถึงการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงาน ในการเพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนด้านการส่งเสริมและป้องกันโรค ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตน เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก เช่น การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม, การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, การตรวจน้ำตาลในเลือด, การตรวจการทำงานของไต, การตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง, ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน
 
ตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ได้ที่ www.sso.go.th หรือ
ศูนย์ประสานสิทธิ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โทร. 053-910-999 ต่อ 200,162,163
 
แหล่งที่มาข้อมูล : sso.go.th  http://bit.ly/2IjUNiG
 
Hospital you can trust
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
#เกษมราษฎร์ #ศรีบุรินทร์
#KasemradSriburin


ราคา : 0 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564