ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

แพ็คเกจจัดฟัน

ศูนย์ทันตกรรม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

 

Package จัดฟัน  Metal Bracket
 
(เหมาจ่าย A)  ๓๕,๐๐๐ บาท
- ผ่อนชำระ ๒,๕๐๐ บาท ๗ เดือน
- ผ่อนชำระ ๙๐๐ บาท จนครบ
- ปรึกษา และวางแผนร่วมกับแพทย์
- รวม ค่าแพทย์ และค่าบริการแล้ว
 
(เหมาจ่าย B)  ๔๕,๐๐๐  บาท
- ผ่อนชำระ ๒,๕๐๐ บาท ๗ เดือน
- ผ่อนชำระ ๑,๒๐๐ บาท จนครบ
- ปรึกษา และวางแผนร่วมกับแพทย์
- รวม ค่าแพทย์ และค่าบริการแล้ว
 
ราคานี้ยังไม่รวม
*การเคลียร์ช่องปาก
*เอ๊กซเรย์ + พิมพ์ฟัน ๒,๕๐๐ บาท
*ค่ารีเทนเนอร์ ๓,๐๐๐ บาท/ชิ้น
 
สอบถามเพิ่มเติม
098-270-9055 (แผนกการตลาด)
รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 


ราคา : ๓๕,๐๐๐ , ๔๕,๐๐๐ บาท


วันหมดอายุุ 31 กรกฎาคม 2562