แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

Package การผ่าตัดส่องกล้องนิ่วทางเดินน้ำดี

ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ราคา : 126,500 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561