ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชาย-หญิง สำหรับผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชาย-หญิง 
สำหรับผู้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
 
รายการตรวจ
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์  (PE)
2. ตรวจวัดสัญญาณชีพจร, การหาค่า  (BMI)
3. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก  (Chest x-ray)
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (CBC)
5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (FBS)
6. ตรวจระดับไขมัน  (Cholesteral)
7. ตรวจระดับไขมัน  (Triglyceride)
8. ตรวจระดับไขมัน  (HDL)
9. ตรวจระดับไขมัน  (LDL)
10. ตรวจการทำงานของไต  (BUN)
11. ตรวจการทำงานของไต  (Creatinine)
12. ตรวจการทำงานของตับ  (SGOT)
13. ตรวจการทำงานของตับ  (SGPT)
14. ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ  (UA)
15. ตรวจการทำงานของตับ  (Alkaline phosphatase)
16. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก  (Dexa)
17. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (EKG)
18. ค่าบริการพยาบาล
19. ค่าบริการ รพ.
20. อาหารว่าง
21.  สมุดรายงานผล
 
ราคา ๒,๘๘๘.-
** ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการของทางโรงพยาบาลแล้ว **
งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชม. ก่อนตรวจ 
“ตั้งแต่ วันนี้ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒”
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
02 594 0020-65 ต่อ 1444, 1431 


ราคา : ๒,๘๘๘ บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562