ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

แพ็คเกจคืนความสดใสให้ดวงตาคุณ

ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

 


 

คืนความสดใสให้ดวงตาคุณ
ด้วยแพ็คเกจผ่าตัดลอกต้อเนื้อและต้อกระจก
 
คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่
- ตาค่อยๆมัวลงเรื่อยๆ
- มองเห็นจุดอยู่หน้าตา
- แสงไฟเป็นแสงกระจาย
- เห็นภาพเป็นสีเหลือง
- ตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดเจน
 
หากเริ่มมีอาการรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษา
ศูนย์ตา และผ่าต้อกระจก
053-910-999 ต่อ 142
 
Hospital you can trust
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
#เกษมราษฎร์ #ศรีบุรินทร์
#KasemradSriburin


ราคา : 16,700 - 39,000 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563