ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

คลินิกกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

การตั้งครรภ์ และการคลอดเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงทุกๆ คน เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งในช่วงชีวิตของสตรี ซึ่งทุกครอบครัวมีความคาดหวังที่จะได้ทารกที่แข็งแรง และมารดา ผ่านกระบวนการคลอดไปได้อย่างปลอดภัย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา จึงให้ความสำคัญกับการให้กำเนิดชีวิตใหม่ เราจึงพร้อมที่จะดูแลคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ โดยให้บริการปรึกษาสูตินรีแพทย์ ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ จนถึงวันคลอด และลูกน้อยออกมาลืมตาดูโลกอย่างปลอดภัย โดยบุคลากรทางการแพทย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702-19 ต่อ 1263แผนกห้องคลอด โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราราคา : 32,000,29,000,43,000,39,000 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562