ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแคราคา : 180,000 - 210,000 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564