ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

Package ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรีราคา : 21,000-24,000 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563