ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

-

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพประจำปี

สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้า

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)
ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
โทร. 02-339-0000 ต่อ 2017, 2018 หรือ 2023 
 
***โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการตรวจ  เงื่อนไข การยกเลิกโปรแกรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
 


ราคา : 2,000-11,000 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565