ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดไส้ติ่ง (Laparoscopic Appendectomy)

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแคราคา : 120,000 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565