ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

RSV ภัยร้ายคล้าย”โรคหวัด

คลินิกกุมารเวชกรรม
#RSV ภัยร้ายคล้าย”โรคหวัด”

สาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนส่วนล่าง สามารถเกิดการติดเชื้อได้ทั้งในเด็ก และ ผู้ใหญ่ มักเกิดในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝนต้นหนาว หากมีอาการไข้สูง ไอเจ็บคอ มีน้ำมูก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 1,100,1,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 2,200,4,500,6,200,7,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวาน

-
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมัน ตับ ไต Health Check up
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

คลินิกกุมารเวชกรรม
"ฉีดตั้งแต่เด็ก ลดความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก" ด้วยแพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 4,900,5,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดสำหรับผู้ใหญ่

-
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดสำหรับผู้ใหญ่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 750 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

-
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจผ่าตัดใสาสายฟอกเลือดแบบชั่วคราว

-
แพ็กเกจผ่าตัดใสาสายฟอกเลือดแบบชั่วคราว
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 9,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

-
" สาเหตุของมะเร็งตับ..เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบในผู้ใหญ่

-
" สาเหตุของมะเร็งตับ..เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 3,400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564