แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

แพ็กเกจนิวโมคอคคัส

คลินิกกุมารเวชกรรม
เชื้อนิวโมคอคคัส เชื้อร้ายที่ดื้อยา และ คร่าชีวิตเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ทั่วโลกกว่า 1,000,000 คน ทุกปี สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีด วัคซีน นิวโมคอคคัส
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 8,100 , 5,800 บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2562

แพ็กเกจวัคซีนโรต้า

คลินิกกุมารเวชกรรม
ไวรัสโรต้าเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่เมื่อได้รับเชื้อนี้เข้าไปในร่างกายแล้วจะทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง มักจะพบในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งไวรัสชนิดนี้สามารถระบาดได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากทนต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก แต่พบได้บ่อยสุดในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่ไวรัสสามารถเจริญเติบโตได้ดี

นอกจากนี้เชื้อไวรัสโรต้านี้เป็นเชื้อโรคติดต่อที่สามารถติดต่อผ่านการสัมผัส เช่น การกิน ดูดหรืออมนิ้ว เป็นต้น ไวรัสจะไปทำให้เกิดการติดเชื้อในลำไส้เล็ก และทำลายเยื่อบุผนังลำไส้ทำให้มีการอักเสบในลำไส้ และมีอาการอุจจาระร่วงอย่างรุนแรง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 4,000 บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2562

แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม

คลินิกอายุรกรรม
แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 3,600 บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2562

โปรอกรมตรวจสุขภาพประจำปี Annual Check up

แผนกตรวจสุขภาพ
-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันว่างเบาๆ

แผนกตรวจสุขภาพ
-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 1,700 บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก 6-15 ปี

แผนกตรวจสุขภาพ
-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 1,800 บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

แผนกตรวจสุขภาพ
-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 3,600 บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2562

โปรแกรมวัคซีนปอดอักเสบ

คลินิกอายุรกรรม
โรคปอดอักเสบ สามารเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย
โดยเฉพาะที่เกิดจากการติดเชื้ออาจมีความรุนแรง
มากจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้ และในกรณีของ
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อมักพบบ่อย
ในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 3,400 บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2562

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก

คลินิกกุมารเวชกรรม
วัคซีนเด็ก วัคซีนทางเลือกเสริมในการสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อป้องกันโรคในเด็ก ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา


ราคา 7,800,10,800,13,000,20,000 บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2562