ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

After COVID -19

-
เหมาะสำหรับผู้ป่วยโควิดหลังกลับบ้าน ในราคาสบายกระเป๋า 999 บาท
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง


ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

FLU-Vaccine วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกัน 4 สายพันธุ์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกัน 4 สายพันธุ์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 890 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงสมอง

ศูนย์ศัลยกรรมประสาท
หากมีอาหาร ปวดหัว ....ภัยมืดที่ไม่ควรมองข้าม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2564

คำแนะนำการตรวจสุขภาพผู้ประกันตน

-
ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ตามเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมที่กำหนด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจเช็คระยะสุขภาพตามความเสี่ยงเฉพาะรายบุคคล

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ขอนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพเช็คระยะสุขภาพตามความเสี่ยงเฉพาะรายบุคคล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 1,990 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2564

Package ตรวจมะเร็งปากมดลูก เพราะมะเร็งรู้ก่อน รักษาได้

ศูนย์สูติ-นรีเวช
Package ตรวจมะเร็งปากมดลูก เพราะมะเร็งรู้ก่อน รักษาได้
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2564

ตรวจค้นหาความเสี่ยง โรคทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้อง

ศูนย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
มะเร็งทางเดินอาหาร รู้ก่อนรักษาได้ ตรวจค้นหาความเสี่ยง โรคทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้อง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา .- บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2564

First Class Program

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ
สำหรับหนุ่มสาวยุคใหม่ ใส่ในสุขภาพ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้นที่ 21,900 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2564

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ถือบัตร ประกันตน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรม ตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ถือบัตร ประกันตน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้นที่ 1,550 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2564