Language

Packages & Promotion

 • ฉีดสีหัวใจ หรือการสวนหัวใจ CAG

  ฉีดสีหัวใจ หรือการสวนหัวใจ CAG

  ฉีดสีหัวใจ หรือการสวนหัวใจ CAG...
 • โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร

  โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร

  การส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร...
 • โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่...
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง+ABI

  โปรแกรมตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง+ABI

  โปรแกรมตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง+ABI...
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

  โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง...

Health Articles

 • โรคภูมิแพ้ในเด็ก

  โรคภูมิแพ้ในเด็ก

  โรคภูมิแพ้ในเด็ก...
 • ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

  ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

  ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ...
 • 10 วิธีอยู่ในบ้านเมื่อต้องกักตัว 14 วัน

  10 วิธีอยู่ในบ้านเมื่อต้องกักตัว 14 วัน

  10 วิธีอยู่ในบ้านเมื่อต้องกักตัว 14 วัน...
 • แบบคัดกรองตนเองสำหรับไวรัสโคโรน่า

  แบบคัดกรองตนเองสำหรับไวรัสโคโรน่า "จากกรมควบคุมโรค"

  แบบคัดกรองตนเองสำหรับไวรัสโคโรน่า "จากกรมควบคุมโรค"...
 • การลดการแพร่กระจายเชื้อด้วยตัวเรา

  การลดการแพร่กระจายเชื้อด้วยตัวเรา

  การลดการแพร่กระจายเชื้อด้วยตัวเรา...

Clinics & Centers

 • Heart Center

  Heart Center

  ให้บริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ป้องกัน ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจและระบบหลอดเลือดอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ...
 • Comprehensive Neurology Center

  Comprehensive Neurology Center

  -...
 • ICU&CCU;

  ICU&CCU;

  -...
 • Aesthetics Center

  Aesthetics Center

  ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลผิวพรรณ โดยเฉพาะผิวหน้า ให้มีสุขภาพดี ปราศจากโรค...
 • Check Up Center

  Check Up Center

  ร่างกายของมนุษย์เปรียบเสมือนเครื่องจักร ที่มีความซับซ้อนด้วยระบบทำงานต่างๆ ที่มีการประสานการทำงานกัน เพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างปกติ ปราศจากโรคภัย ด้วยกา...

News

 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ได้จัดซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่”

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ได้จัดซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่”

  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ได้จัดซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่”...
 • กิจกรรม

  กิจกรรม "พาแม่เที่ยว" โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 2023

  กิจกรรม "พาแม่เที่ยว" โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 2023...
 • สรุปภาพความประทับกับกิจกรรม Kasemrad Kid's Zoo Zoo 2023

  สรุปภาพความประทับกับกิจกรรม Kasemrad Kid's Zoo Zoo 2023

  สรุปภาพความประทับกับกิจกรรม Kasemrad Kid's Zoo Zoo 2023...
 • กิจกรรมหนึ่งวันทำบุญประจำเดือน เมษายน 2566

  กิจกรรมหนึ่งวันทำบุญประจำเดือน เมษายน 2566

  กิจกรรมหนึ่งวันทำบุญประจำเดือน เมษายน 2566...
 • พีท-กันตพร รับเข็ม “เสมาคุณูปการ”

  พีท-กันตพร รับเข็ม “เสมาคุณูปการ”

  พีท-กันตพร รับเข็ม “เสมาคุณูปการ”...

Find a Doctor