ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงกรรณาภรณ์ รัชชุศิริ

แพทย์หญิงกรรณาภรณ์ รัชชุศิริ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวช
รายละเอียด :
2541-2553  แพทย์ชำนาญการด้านสูตินรีเวช โรงพยาบาลสนามจันทร์
ปัจจุบัน  แพทย์ชำนาญการด้านสูตินรีเวช โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-17.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ