ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กฤตพร พุ่มจันทน์

นายแพทย์กฤตพร พุ่มจันทน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
รายละเอียด :
Specialty Procedure
โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต : คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัติ : สาขาอายุรแพทย์
วุฒิบัติ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
- ปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (intervention)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
อาทิตย์ 08.00-12.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ