ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

เเพทย์หญิงกชกร สันติมาลาพงษ์

เเพทย์หญิงกชกร สันติมาลาพงษ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ หู คอ จมูก
ความชำนาญ : โสต สอ นาสิกวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์