ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ทพ.กฤษฎิ์ จิตตวิสุทธิกุล

ทพ.กฤษฎิ์ จิตตวิสุทธิกุล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน, งาน Oral surgery ผ่าตัดฟันคุด งานทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน
รายละเอียด :
--