ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กฤช รอดอารีย์

นายแพทย์กฤช รอดอารีย์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ไตเทียม
ความชำนาญ : แพทย์ประจำศูนย์ไตเทียม
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์