ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงกิดาการ มีทองคำ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -

นพ.กิตตินันท์ เลิศนันทปัญญา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ความชำนาญ : แพทย์เวชปฏิบัติ
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป

ทันตแพทย์กิตติพันธ์ เลิศรุ่งโรจน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 9.00-17.00 น.
ศุกร์ 9.00-17.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงกิ่งกาญจน์ รชตะเกษม

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจ
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์

08:00 - 20:00

สูติ-นรีเวช

จันทร์

-

-
อังคาร - -
พุธ

17:00 - 20:00

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช

สูติ-นรีเวชประกันสังคม

พฤหัสบดี

17:00 - 20:00

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช

สูติ-นรีเวชประกันสังคม

ศุกร์ 20:00 - 06:00 สูติ-นรีเวช

เสาร์

 

08:00 - 20:00

สูติ-นรีเวช

 

แพทย์หญิงกีรติ ทรัพย์สมาน

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญ : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

ทพญ.ดร.กีรติกา วงษ์ทิม

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ช่องปาก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พุธ 9.00-18.00
พฤหัสบดี 9.00-18.00
ศุกร์ 9.00-18.00
เสาร์ 08.00-18.00
อาทิตย์ 08.00-16.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์กุลวิทย์ จันทรศิริรัตน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พ.ศ.2557
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13.00-22.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี คำเกลี้ยง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ความชำนาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความชำนาญพิเศษ : - ปัญหาพัฒนาการและภาวะสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น - ปัญหาทางด้านการเรียน - ปัญหาทางด้านพฤติกรรม - โรคทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น - พฤติกรรมบำบัด - ครอบครัวบำบัด - เวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 17.00 - 20.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

ทพ.ญ.กูฎาปัญญ์ พรเพิ่มพูน

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : ทันตแพทย์

ทันตแพทย์หญิงขนิษฐา รุ่งรุจี

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : แพทย์ที่ปรึกษา สาขาทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเพื่อความงาม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ