ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์เอกภักดิ์ ศรีอัษฎาพร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
ความชำนาญ : ศัลยกรรม ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - แพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่ - ศัลยศาสตร์ทั่วไป เชียงใหม่ - ศัลยกรรม ตับอ่อน และถุงน้ำดี ศิริราช พยาบาล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 12.00-16.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์โชติธัช สัตยกิจขจร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 - วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 16.00-22.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
อังคาร 17.00-22.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 07.00-11.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

พญ.ใจพิสุทธิ์ รัตนขจรศักดิ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์  08.00 - 20.00 น.
อังคาร  08.00 - 13.00 น.
พุธ  08.00 - 13.00 น.
ศุกร์  08.00 - 17.00 น.
เสาร์  08.00 - 14.00 น.

 

นายแพทย์ไกรลาศ วิบูลเสข

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคผิวหนัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 10.00-14.00 น.
จันทร์ 10.00-13.00 น.
อังคาร 10.00-13.00 น.
พุธ 10.00-13.00 น.
พฤหัสบดี 10.00-13.00 น.
ศุกร์ 10.00-13.00 น.
เสาร์ 11.00-14.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายเเพทย์ไกรสิทธิ์ ธรรมชาติอุดม

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ไชยพร เอื้อชีวกุล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกผ่าตัดส่องกล้อง
ความชำนาญ : สูตินรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : ความชำนาญ : สูตินรีเวช - ผ่าตัดคลอดบุตร - ผ่าตัดมดลูกและรังไข่ - ผ่าตัดมดลูกหย่อนทางช่องคลอดและซ่อมแซมผนังช่องคลอด การศึกษา : - วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2541
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 12.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นพ.ไชยพัทธ์ ไชยกรณ์วงษ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) (Orthopedic Surgery)
ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียม
ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
ศุกร์  13.00-16.00 น 

สำหรับ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ไพโรจน์ ภัทราพงศ๋

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08:00 - 17:00 สูติ-นรีเวช
อังคาร

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช
พุธ - -
พฤหัสบดี

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช

ศุกร์

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช

 

เสาร์

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช

 

นพ.ไพโรจน์ เกตุรัตนกุล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมทางประสาท
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : ระบบประสาทและสมอง