ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

Kasemrad Screening Covid-19

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม, แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

 

 

 

 

 

 ราคา : 250-3,700 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567