ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับหาเชื้อไวรัส HPV

ศูนย์สูติ-นรีเวช

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหงราคา : 2500 บาท


วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2567