ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยการการส่องกล้อง

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
นิ่วในถุงน้ำดี รักษาได้ ด้วยการผ่าตัดแบบส่องกล้อง “แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว”
_____________________________ราคา : 99000 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2568