ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจไทรอยด์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

โปรแกรมตรวจไทรอยด์

 ราคา : 1,099 - 2,599 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567