ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

แผนกตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราราคา : 2200 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567