ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายอุ่นใจ สบายกระเป๋า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

ศูนย์สูติ-นรีเวช

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

ต้อนรับสมาชิกตัวน้อย..ของครอบครัว
ด้วยแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายอุ่นใจ สบายกระเป๋า
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ขอมอบของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ต้อนรับสมาชิกตัวน้อย
ด้วยแพ็กคลอดเหมาจ่าย ตรึงราคาเดิมไว้ไม่ปรับเพิ่มขึ้น
 - คลอดธรรมชาติ 29,000 บาท (นอนโรงพยาบาล 2 คืน 3 วัน)
 - ผ่าตัดคลอด 43,000 บาท (นอนโรงพยาบาล 3 คืน 4 วัน)
 พร้อมสิทธิประโยชน์สำหรับคุณแม่และลูกน้อย และอื่นๆ อีกมากมาย

 เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค. 67 - 31 ธ.ค.67
( โรงพยาบาลขอ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า )
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สูติ-นรีเวช และแผนกคลอด
 โทร. 053-910999 ต่อ 117,214,

Hospital you can trust
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ
#แพ็กเกจคลอด #คลอดเหมาจ่าย #คลอดเชียงราย
#เกษมราษฎร์ #ศรีบุรินทร์ #แพ็กเกจคลอดเชียงราย ราคา : 23,000-43,000 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567