ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องลดขนาดกระเพาะอาหาร, ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหงราคา : 65000-250000 บาท


วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2567