ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรม ตรวจคัดกรอง ความผิดปกติโครโมโซม ของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา

ศูนย์สูติ-นรีเวช

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นราคา : 15,000.- บาท


วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2567

download file