ภาษา

นโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookie Policy)

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปีทอล จำกัด (มหาชน) ("BCH") บริษัทในเครือ และบริษัทอื่นที่อาจมีในอนาคต (ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป) "บริษัทในเครือ" ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโรงพยาบาลในกลุ่ม ดังนี้ (ก) กลุ่มโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ข) กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ค) กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์และ (ง) กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช รวมทั้งยังเป็นผู้ให้บริการสหคลินิกและธุรกิจอื่น ๆ (ในที่นี้จะเรียก BCH และ บริษัทในเครือ รวมกันว่า "กลุ่มบริษัทฯ") ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูลที่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับ กลุ่มบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์นี้จะได้รับความคุ้มครอง อย่างเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้สําหรับเว็บไซต์นี้

1.การใช้คุกกี้ของ กลุ่มบริษัทฯ

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็ก เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน วัตถุประสงค์หลักของคุกกี้ของ กลุ่มบริษัทฯ จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลสถานะการเข้าใช้บริการในปัจจุบันของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้บริการที่ท่านชื่นชอบ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้เข้าเว็บไซต์ในอนาคตได้ โดยคุกกี้จะไม่เก็บข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณเช่น ที่อยู่, รหัสผ่าน, ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต, หมายเลขโทรศัพท์, วันเดือนปีเกิดของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ หากคุกกี้ถูกลบ การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น ประเภทการใช้งานของคุกกี้

ประเภทการทำใช้งานของคุกกี้

1.1 คุกกี้ที่มีความจําเป็น (Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานต่อเว็บไซต์ เพื่อความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการใช้งานให้ถูกต้อง ทําให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย และสามารถใช้งานในเวปไซต์ได้ทุกส่วน โดยคุกกี้ประเภทนี้จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้ เว็บไซต์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด และไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ได้ คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการใช้งานเว็บไซต์

1.2 คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics คุกกี้นี้อาจมีการติดตาม ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าเพจของ กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้ กลุ่มบริษัทฯ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ของ กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดทําเนื้อหาที่น่าสนใจและแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

ประเภท ชื่อคุกกี้ ชื่อเว็ปไซต์
Necessary Cookies _session
cisession
XSRF-TOKEN
Bangkokchainhospital.com
Kasemrad.co.th
Theworldmedicalcenter.com
Kasemradinter.com
Karunvej.com
Bchvaccine.com
Analytical Cookies _gtag_UA_175303199_8
_ga_K0DMNBHPXN
_gat
_gid
_ga
Bangkokchainhospital.com
Kasemrad.co.th
Theworldmedicalcenter.com
Kasemradinter.com
Karunvej.com
Bchvaccine.com

2.วิธีการลบคุกกี้ทำอย่างไร

ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังนี้ Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari and Iphone
Chrome for android
Chrome for ios

3.การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

กลุ่มบริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ตามความเหมาะสมเพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบและให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากท่านต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของกลุ่มบริษัทฯนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565