ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กรเลิศ ชาญอนุรักษ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : แผนกศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์

17.00 - 20.00

13.00 - 17.00

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม ประกันสังคม

อังคาร

17.00 - 20.00

13.00 - 17.00

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม ประกันสังคม

พุธ - -
พฤหัสบดี

13.00 - 20.00

ศูนย์ศัลยกรรม
ศุกร์ 13.00 - 17.00 ศูนย์ศัลยกรรม
เสาร์ - -

 

นายแพทย์กฤช รอดอารีย์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นพ.กฤต วานิศวานะทอง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : OB-GYN (สูติ-นรีเวชกรรม)
ความชำนาญพิเศษ : ฝากครรภ์ ตรวจนรีเวช ผ่าตัด ตรวจภายใน คุมกำเนิด เช็คสุขภาพ เช็คมะเร็งปากมดลูก อัลตร้าซาวด์
Schedule
Date Time Location
วันจันทร์ 9.00-16.00 น แผนกเงินสดประกันชีวิต
วันอังคาร 9.00-16.00 น แผนกประกันสังคม
วันพุธ 9.00-16.00 น แผนกเงินสดประกันชีวิต
วันพฤหัสบดี 9.00-16.00 น แผนกประกันสังคม
วันศุกร์ 9.00-16.00 น แผนกเงินสดประกันชีวิต

 

ทพ.กฤษฏิ์ จิตตวิสุทธิกุล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน งาน Oral surgery ผ่าตัดฟันคุด งานทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันอาทิตย์ 09.00 - 18.00 น. คลินิกทันตกรรม
วันเสาร์ 09.00 - 18.00 น. คลินิกทันตกรรม

 

นายแพทย์กฤษฏ์ สุวรรณภูมิ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญ : แพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 07.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 07.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นพ.กฤษดา งามโนนทอง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวินิจฉัย
ความชำนาญ : Radiology (รังสีวิทยา)
ความชำนาญพิเศษ : ภาพวินิจฉัย รังสีวิทยาทั่วไป อัลตร้าซาวน์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
Schedule
Date Time Location
วันอาทิตย์ 7.30-21.00 น. แผนกรังสีวินิจฉัย
วันจันทร์ 7.30-21.00 น. แผนกรังสีวินิจฉัย
วันอังคาร 7.30-21.00 น. แผนกรังสีวินิจฉัย
วันพุธ 7.30-21.00 น. แผนกรังสีวินิจฉัย

 

ผศ.ดร.นายแพทย์กวิญ ลีละวัฒน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
ความชำนาญ : ศัลยกรรมตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พุธ 12.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 12.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

พล.ต.ต.ทพ.กษพล กองเกียรติคุณ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมจัดฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  9.30 - 17.00 น.    โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์กัญจน์ วงศ์พานิช

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
ความชำนาญ : รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน แผนกรังสี
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงกันธิมา ธันยาวุฒิ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 15:00 อายุรกรรม
จันทร์ - -
อังคาร 16:00 - 20:00 อายุรกรรม
พุธ 09:00 - 13:00 อายุรกรรม
พฤหัสบดี 09:00 - 13:00 อายุรกรรม
ศุกร์ 16:00 - 20:00 อายุรกรรม
เสาร์ 10:00 - 14:00 อายุรกรรม