ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ทพ.กฤษฏิ์ จิตตวิสุทธิกุล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน งาน Oral surgery ผ่าตัดฟันคุด งานทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
จันทร์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
อังคาร   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
พุธ   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
พฤหัสบดี   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
ศุกร์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
เสาร์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
 

 

นพ.กฤษดา งามโนนทอง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวินิจฉัย
ความชำนาญ : Radiology (รังสีวิทยา)
ความชำนาญพิเศษ : ภาพวินิจฉัย รังสีวิทยาทั่วไป อัลตร้าซาวน์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
Schedule
Date Time Location
Sunday 8.00-20.00 น.  
Monday 8.00-20.00 น.  
Tuesday 8.00-20.00 น.  
Wednesday 8.00-14.00 น.  
Thursday    
Friday    
Saturday    

 

พล.ต.ต.ทพ.กษพล กองเกียรติคุณ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมจัดฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  9.30 - 17.00 น.    โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์กัญจน์ วงศ์พานิช

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
ความชำนาญ : รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน แผนกรังสี
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์กันตภณ เพ็งปาน

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนก หู คอ จมูก
ความชำนาญ : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 8.00-17.00
พุธ 8.00-17.00
พฤหัสบดี 8.00-17.00
ศุกร์ 8.00- 16.00
เสาร์ 8.00-15.00

 

พญ.กันต์สุดา เชียรศิลป์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญ : อายุกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สาขา อนุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร การศึกษา : - จบแพทยศาสตร์บัณทิตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมุฎเกล้า - วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมุฎเกล้า - วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จากโรงพยาบาลศิริราช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงกันธิมา ธันยาวุฒิ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 16:00 - 20:00 อายุรกรรม
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ 16:00 - 20:00 อายุรกรรม
เสาร์ 09.00 - 13.00 อายุรกรรม

 

แพทย์หญิงกาญจน์มณี เทอดประวัติ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ประจำศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09.00 - 12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี 09.00 - 14.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1410-1411 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์กำจัด อรรณพเพ็ชร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม+ทั่วไป
Schedule แพทย์ดูแลผู้ป่วยใน (IPD Doctor)
Date Time Location
Monday 06:00 - 15:00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
Tuesday 06:00 - 15:00
Wednesday 06:00 - 15:00
Thursday 06:00 - 15:00
Friday 06:00 - 15:00
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงกิจพร โฆษิตพิพัฒน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดต้อกระจก
ตารางการออกตรวจแพทย์