ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ทันตแพทย์จิริยา เตชสิทธิ์็บุญรัตน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมตกแต่งและบูรณะ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์   9.00 - 17.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์หญิงจิริหทัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงจีราลักษณ์ ตันฑ์พรชัย

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์ 07.30-16.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 07.30-16.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 07.30-16.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 07.30-16.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมตับ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์  9.00 - 12.00 น.
เสาร์  12.00 - 18.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ.2536 - พบ. ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 16.00-20.00
20.00-06.00 (เวรใน)
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์
20.00-06.00 (เวรใน)
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์ฉัตรชัย อิ่มอารมย์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป, ศูนย์กุมารเวชกรรม คลินิกเด็กดี
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงฉัตรสุดา เสาวพฤทธิ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ ทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-16.00 น.
พุธ 09.00-12.00 น.
พฤหัสบดี 09.00-16.00 น.
ศุกร์ 09.00-16.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

พญ.ชนกพรรณ สุธีรภัทรานนท์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรกรรมโรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-14.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 09.00-20.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นพ.ชนะชัย จันทรคิด

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : คลินิกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 17.00-20.00 น.  
อังคาร    
พุธ 17.00-20.00 น.  
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

แพทย์หญิงชนาทิพย์ ญาณอุบล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
ความชำนาญ : สาขาตจวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ประจำศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
ศุกร์  09.00-14.00 น.
เสาร์  14.00-18.00 น.