ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์จินดา เจริญพร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตร์

-

-

จันทร์

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช

อังคาร 08:00 - 17:00 สูติ-นรีเวช
พุธ

08:00 - 17:00

ห้องผ่าตัด
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00  ห้องผ่าตัด
ศุกร์

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช

เสาร์

-

-

 

นพ.จิรฉัตร ตันตภารักษ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 17.00-20.00 น.  
จันทร์ 17.00-20.00 น.  
อังคาร 17.00-20.00 น.  
พุธ 17.00-20.00 น.  
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น.  
ศุกร์ 17.00-20.00 น.  
เสาร์ 07.00-10.00 น.  

 

นายแพทย์จิรศักดิ์ เปลี่ยนศิริชัย

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 9.00-15.30  
พุธ 9.00-15.30  
พฤหัสบดี 9.00-15.30  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

แพทย์หญิงจิราภรณ์ ตันฑ์พรชัย

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์หลอดเลือด
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์หลอดเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ 15.00-19.00  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

แพทย์หญิงจิราศรี วัชรดุลย์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ,กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ, สาขากุมารเวชศาสตร์ & สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
เสาร์ 17.00-20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์จิริยา เตชสิทธิ์็บุญรัตน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมตกแต่งและบูรณะ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์   9.00 - 17.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์หญิงจิริหทัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงจีรวัชร์ เมธาภา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม, ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี 16:00-20:00  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

นายแพทย์จีรายุทธ อรรถจรูญ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหาร
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

ทพญจุฑาภัค ดิลกโรจนกุล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
จันทร์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
อังคาร   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
พุธ   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
พฤหัสบดี   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
ศุกร์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
เสาร์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม