ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นพ.ชนาพัฒน์ พันธุ์เขียน

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคไต
ความชำนาญพิเศษ : การตรวจวินิจฉัย รักษาและติดตามผลโดยแพทย์อายุรกรรมโรคไต การรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง การรักษาความผิดปกติ ภาวะเสียสมดุลทางเกลือแร่และให้สารน้ำทดแทน การรักษาผู้ป่วยไตวาย ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันอังคาร 16.30 - 20.00 น. แผนกไตเทียม

 

นายแพทย์ชนินทร จารุพงศ์ประภา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลกรรมกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์  09.00 - 12.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร  09.00 - 12.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี  09.00 - 12.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ชลทรัพย์ แชมาร์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญพิเศษ : เวซศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว การศึกษา : - วุฒิบัตรสาขาแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว 2561 - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต 2554
0ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08.00-17.00 รงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
อาทิตย์ 08.00-17.00 รงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงชลธิดา เอี่ยมสำอาง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกผ่าตัดส่องกล้อง
ความชำนาญ : สูตินรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : - ผ่าตัดคลอดบุตร - ผ่าตัดมดลูกและรังไข่ - ผ่าตัดมดลูกหย่อนทางช่องคลอดและซ่อมแซมผนังช่องคลอด การศึกษา : - พบ.คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 - วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2555
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ 09.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

ทันตแพทย์ชลธี เวโรจน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : Oral Surgery
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร  13.00 - 20.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงชลลดา วังวรัญญู

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุวิทยา
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา การศึกษา : - พบ. ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2549 - วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2556
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 10.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พุธ 12.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.00-14.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงชลิดา เรารุ่งโรจน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกมะเร็งวิทยา
ความชำนาญ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวชวิทยา การศึกษา : - พบ.คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2541 - วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2554 - วุฒิบัตรอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา พ.ศ.2556
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

พญ.ชัชชญา ปุณญาภัสส์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 7.00-20.00 น.  
จันทร์ 7.00-20.00 น.  
อังคาร 7.00-20.00 น.  
พุธ 7.00-20.00 น.  
พฤหัสบดี 7.00-20.00 น.  
ศุกร์ 7.00-20.00 น.  
เสาร์ 7.00-20.00 น.  

 

นายแพทย์ชัชวิน ระงับภัย

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

ทันตแพทย์ชัยณรงค์ โกศลศุภศิริชัย

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ  17.00 - 20.00 น.    โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ