ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมตับ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์  9.00 - 12.00 น.
เสาร์  12.00 - 18.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์จุมพล จารึกสถิตวงศ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนก หู คอ จมูก
ความชำนาญ :  ตรวจวินิจฉัยโรคทาง หู คอ จมูก , ผ่าตัดไทรอยด์ ,  ผ่าตัดไซนัส
ความชำนาญพิเศษ :  ตรวจวินิจฉัยโรคทาง หู คอ จมูก , ผ่าตัดไทรอยด์ ,  ผ่าตัดไซนัส
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 17:00-20:00  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ.2536 - พบ. ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 16.00-20.00
20.00-06.00 (เวรใน)
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์
20.00-06.00 (เวรใน)
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์ฉัตรชัย อิ่มอารมย์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป, ศูนย์กุมารเวชกรรม คลินิกเด็กดี
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

ทพญฉัตรปรีชญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
จันทร์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
อังคาร   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
พุธ   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
พฤหัสบดี   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
ศุกร์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
เสาร์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม

 

แพทย์หญิงฉัตรสุดา เสาวพฤทธิ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ ทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-16.00 น.
พุธ 09.00-12.00 น.
พฤหัสบดี 09.00-16.00 น.
ศุกร์ 09.00-16.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

พญ.ชนกพรรณ สุธีรภัทรานนท์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรกรรมโรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-14.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 09.00-20.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นพ.ชนะชัย จันทรคิด

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : คลินิกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday 17.00-20.00 น.  
Tuesday    
Wednesday    
Thursday    
Friday    
Saturday สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 9.00-17.00 น.  

 

นพ.ชนาพัฒน์ พันธุ์เขียน

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคไต
ความชำนาญพิเศษ : การตรวจวินิจฉัย รักษาและติดตามผลโดยแพทย์อายุรกรรมโรคไต การรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง การรักษาความผิดปกติ ภาวะเสียสมดุลทางเกลือแร่และให้สารน้ำทดแทน การรักษาผู้ป่วยไตวาย ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันอังคาร 16.30 - 20.00 น. แผนกไตเทียม

 

พญ.ชนิกานต์ เทพรส

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1058 แผนกประกันสังคม
จันทร์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1058 แผนกประกันสังคม
อังคาร   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1058 แผนกประกันสังคม
พุธ   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1058 แผนกประกันสังคม
พฤหัสบดี   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1058 แผนกประกันสังคม
ศุกร์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1058 แผนกประกันสังคม
เสาร์   สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1058 แผนกประกันสังคม