ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

พญ.ชนกพรรณ สุธีรภัทรานนท์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรกรรมโรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-14.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 09.00-20.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นพ.ชนะชัย จันทรคิด

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : คลินิกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 17.00-20.00 น.  
อังคาร    
พุธ 17.00-20.00 น.  
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

แพทย์หญิงชนาทิพย์ ญาณอุบล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
ความชำนาญ : สาขาตจวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ประจำศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
ศุกร์  09.00-14.00 น.
เสาร์  14.00-18.00 น.

 

นพ.ชนาพัฒน์ พันธุ์เขียน

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคไต
ความชำนาญพิเศษ : การตรวจวินิจฉัย รักษาและติดตามผลโดยแพทย์อายุรกรรมโรคไต การรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง การรักษาความผิดปกติ ภาวะเสียสมดุลทางเกลือแร่และให้สารน้ำทดแทน การรักษาผู้ป่วยไตวาย ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันอังคาร 16.30 - 20.00 น. แผนกไตเทียม

 

พญ.ชนิกานต์ เทพรส

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 7.30-20.00 น.  
จันทร์ 7.30-20.00 น.  
อังคาร 7.30-20.00 น.  
พุธ 7.30-20.00 น.  
พฤหัสบดี 7.30-20.00 น.  
ศุกร์ 7.30-20.00 น.  
เสาร์ 7.30-20.00 น.  

 

พญ.ชนิกานต์ เทพรส

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 7.30-20.00 น.  
จันทร์ 7.30-20.00 น.  
อังคาร 7.30-20.00 น.  
พุธ 7.30-20.00 น.  
พฤหัสบดี 7.30-20.00 น.  
ศุกร์ 7.30-20.00 น.  
เสาร์ 7.30-20.00 น.  

 

นายแพทย์ชนินทร จารุพงศ์ประภา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลกรรมกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์  09.00 - 12.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร  09.00 - 12.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี  09.00 - 12.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ชลทรัพย์ แชมาร์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญพิเศษ : เวซศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว การศึกษา : - วุฒิบัตรสาขาแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว 2561 - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต 2554
0ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08.00-17.00 รงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
อาทิตย์ 08.00-17.00 รงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงชลธิดา เอี่ยมสำอาง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกผ่าตัดส่องกล้อง
ความชำนาญ : สูตินรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : - ผ่าตัดคลอดบุตร - ผ่าตัดมดลูกและรังไข่ - ผ่าตัดมดลูกหย่อนทางช่องคลอดและซ่อมแซมผนังช่องคลอด การศึกษา : - พบ.คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 - วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2555
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ 09.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

ทันตแพทย์ชลธี เวโรจน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : Oral Surgery
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร  13.00 - 20.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ